Business Model Canvas

Business Model Canvas er et verktøy for å beskrive og visualisere en virksomhets forretningsmodell. Det består av ni blokker som representerer ulike aspekter ved en forretningsmodell, og brukes av gründere, bedrifter og organisasjoner for å optimalisere forretningsmodellen og skape verdi og lønnsomhet.